Jump to Navigation

Spejdernes Lejr søger lejrchefer

Spejdernes Lejr søger lejrchefer

Nyhed

Spejdernes Lejr søger lejrchefer
3.02.16
Brænder du for ledelse af frivillige, og kan du stå i spidsen for landets største spejderlejr? Spejdernes Lejr søger to lejrchefer, der kan skabe den bedste spejderlejr for 40.000 spejdere.
Nøgleord:
, , , , , ,
Oprettet af
Peter Kondrup Maul
1 Anbefaling

Som frivillig lejrchef sidder du for bordenden når Spejdernes Lejr 2017 planlægges og gennemføres. Du skal sikre, at alle arbejder i samme retning og at milepæle nås. Du er også den, der tegner lejren internt i korpsene og eksternt over for omverdenen. Det kræver masser af energi, en stor arbejdsindsats og personlig udstråling.

Som lejrchef er du opgavestiller og leder for lejrens funktionschefer. Du skal derfor have erfaring i frivillig personaleledelse, kunne motivere samt have en smittende gejst og varme. I det daglige er lejrcheferne bindeled mellem lejrledelsen, lejrens bestyrelse og sekretariat. Du skal derfor være dygtig til at kommunikere og informere både op og ned i organisationen.

Lejrorganisationen er allerede halvvejs gennem planlægningsperioden. Derfor er det vigtigt, at du har respekt for det store arbejde, der er gjort indtil nu. Du kommer naturligvis til at sætte dit eget personlige præg på lejren – men du må også arbejde med, at de store linjer for lejren allerede er tegnet.

Der er tale om en frivillig stilling med tiltrædelse snarest. Hør mere hos bestyrelsesformand Grete Fristrup på gf@pigespejder.dk eller 2162 7071.

Ansøgningsfrist: 21. februar 2016 - ansøgningen sendes i ét samlet pdf-dokument til lejrens sekretariat på: mail@sl2017.dk - mærket: ”Ansøgning – Lejrchef” i emnefeltet.

Organisationen:
Spejdernes Lejr har allerede nu 370 frivillige, der er i gang med planlægningen. De er inddelt i funktioner som økonomi, teknik og kommunikation. De to funktionschefer fra hvert område udgør lejrledelsen sammen med de to lejrchefer – i alt cirka 20 personer.Over lejrledelsen ligger bestyrelsen, hvor hvert af de fem korps, der ejer lejren, er repræsenteret. Du refererer sammen med den anden lejrchef til bestyrelsen.Lejrens sekretariat består pt. af to fastansatte med base på Spejdercenter Holmen i København.

Praktisk:
Lejren afholdes i uge 30 i 2017 i Sønderborg. Du forventes at være lejrchef frem til marts 2018 med henblik på at sikre afvikling og evaluering. Lejrcheferne deltager blandt andet i lejrledelsens og bestyrelsens møder, hvorfor der må påregnes megen mødeaktivitet. Der vil være weekend-lejrledelsesmøde cirka hver anden måned, bestyrelsesmøder mindst en gang i kvartalet og jævnlige koordineringsmøder med sekretariatet. Dertil kommer diverse koordineringsmøder og kontakt til eksterne.

Anbefalet af 1