Jump to Navigation

Nyt fra korpsledelsen

Nyt fra korpsledelsen

Nyhed

Nyt fra korpsledelsen
9.02.16
Den nye korpsledelse er kommet godt ind i 2016, hvor de bl.a. har besøgt de britiske spejdere og holdt deres første korpsledelsesmøde.
Nøgleord:
, , ,
Oprettet af
Peter Tranevig
4 Anbefaling

Korpsledelsen begyndte året med en udviklingsweekend, hvor vi blandt andet besøgte de britiske spejdere på Gilwell Park nord for London. En række paralleller kan drages til Scouts UK, der ligesom Det Danske Spejderkorps oplevede en medlemsnedgang i 1980 og 1990’erne, men efter 2005 har høstet frugterne af et koncentreret udviklingsarbejde. Briterne har arbejdet målrettet med strategier, der har ført til opstart af nye grupper og medlemsvækst.

Inspireret af inputtene fra vores søsterorganisation drøftede korpsledelsen fokusområderne for de næste års arbejde i Det Danske Spejderkorps, herunder udviklingsplanen, gruppeudviklingsindsatser og divisionernes rolle. Derudover arbejdede vi med, hvordan vi ønsker at organisere arbejdet internt i korpsledelsen, samarbejdet med den fælles organisation, og hvordan beslutninger og overvejelser bedst formidles til resten af organisationen.

Onsdag den 3. februar afholdt vi årets første korpsledelsesmøde. Her besluttede vi at fortsætte indsatsen omkring organisationsudvikling af større grupper i korpset. Det er en indsats, der skal hjælpe os med at kunne byde velkommen til de mange børn og unge, der står på venteliste. Arbejdet er organiseret i Tænketanken for større grupper, og indsatsen er økonomisk støttet gennem en bevilling fra Lauritzen-fonden. I løbet af året skal de eksperimenter, erfaringer og succeser fra projektet formidles bredt ud, så de kan komme andre grupper til gavn.

På mødet besluttede korpsledelsen også at sætte særlig fokus på gruppeudvikling med omdrejningspunkt i sø-aktiviteter. Dette som en del af den bådpulje, der er etableret med støtte fra Nordea-fonden. Korpsledelsen godkendte derudover, at Det Danske Spejderkorps indgår en aftale med foreningen Team Succes omkring uddannelse af unge med anden etnisk baggrund end dansk i natur- og friluftsliv.

I relation til den fælles organisation drøftede korpsledelsen arbejdsgrundlag for alle udvalg og godkendte prioriteter og målsætninger for det kommende år. I regi af programfornyelsen blev korpsledelsen præsenteret for de dannelsesidealer, vores programstof skal brygge på, og tilsluttede sig den kommende vejledning for aldersinddeling.

Det har været nogle spændende og konstruktive første måneder i korpsledelsen, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet for Danmarks bedste børne- og ungdomsorganisation. 

/Korpsledelsen

Anbefalet af 4