Jump to Navigation

Ny international commissioner for WAGGGS

Ny international commissioner for WAGGGS

Nyhed

Ny international commissioner for WAGGGS
8.02.16
Efter tre år som international commissioner (IC) for WAGGGS i DDS giver Stine Frederiksen stafetten videre til Monica Lyby.
Nøgleord:
, ,
Oprettet af
Peter Tranevig
5 Anbefaling

Stine har gjort et godt stykke arbejde i sin tid som IC. Hun har blandt andet gjort en stor indsats for at synliggøre mulighederne i WAGGGS via åbne opslag og derigennem sikret, at der nu er en hel del DDS'ere i internationale arbejdsgrupper på både europæisk og globalt plan. Herudover har hun arbejdet for en mere fleksibel organisering af Pigespejdernes Fællesråd (PFD) og været medvirkende til, at WAGGGS vedtog en ny konstitution på verdenskonferencen i 2014. I det seneste år har hun desuden været formand for en arbejdsgruppe på globalt niveau samt været næstformand i PFD. Stine forsætter sit medlemskab i arbejdsgruppen, sit næstformandskab i PFD og hun arbejder hen imod, at blive valgt ind i verdensbestyrelsen for WAGGGS ved verdenskonferencen i 2017. DDS takker Stine for tiden som IC og ønsker held og lykke fremover!

Monica har været medlem af Spejderrelationer siden 2012 og har derfra erfaring med det internationale spejderpolitiske arbejde. Hun kender desuden WAGGGS fra sit medlemskab af den europæiske arbejdsgruppe for kommunikation og eksterne relationer, hvor hun har været med siden 2014. Korpsledelsen godkendte Monica som den næste IC'er i august og Monica har siden assisteret Stine. I DDS har Monica tidligere været medlem af redaktionen for Wide og hun er nu engageret i arbejdsgruppen, der udvikler forløbsmærket om børns rettigheder. Monica glæder sig til at gøre en forskel for DDS ved at styrke det internationale engagement og udbrede kendskabet til de internationale muligheder. Monica kan kontaktes på mailadressen ic@dds.dk

Hvad er en International Commissioner?
Som medlem af verdensspejderorganisationerne WAGGGS og WOSM kræves det, at hvert medlemsland har en International Commissioner (IC), som fungerer som forbindelsesled mellem verdensorganisationerne og de enkelte medlemsorganisationer. I Danmark har hvert korps, der er medlem af WAGGGS en IC'er, mens der er én IC'er for WOSM, som repræsenterer alle danske medlemskorps. De danske IC'ere for WAGGGS er medlemmer af Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD) og WOSM IC'eren er med i Danish Scout Council (DSC), hvor der også er repræsentanter for de andre korps, som er medlemmer af WOSM. IC'ernes rolle er at varetage Danmarks holdning i forhold til den internationale spejderbevægelse, at bidrage til at spejderarbejdet udvikles i verden og herhjemme, og at udbrede kendskabet til den internationale spejderbevægelse blandt danske spejdere. 

Tekst: DDS Relationer
Foto: Stine Frederiksen (til venstre) og Monica Lyby (til højre))

Anbefalet af 5