Jump to Navigation

Hvilken aldersinddeling er der i din gruppe - og hvorfor?

Hvilken aldersinddeling er der i din gruppe - og hvorfor?

Nyhed

Hvilken aldersinddeling er der i din gruppe - og hvorfor?
29.02.16
I Det Danske Spejderkorps er der vejledende aldersinddelinger mellem grenene. Men er det de rigtige? DDS Program har i forbindelse med revisionen af korpsets program diskuteret inddelingerne.
Nøgleord:
, , , , , , , ,
Oprettet af
Peter Kondrup Maul
1 Anbefaling

I andre korps og lande ser man andre aldersinddelinger end dem, vi har herhjemme. Og i forbindelse med programfornyelsen har der været rejst spørgsmål om, hvorvidt de aktuelle afdelinger er dem, der skaber de bedste rammer for spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps.

I den forbindelse er der foretaget en ekstern undersøgelse: ”Milepæle i børn og unges liv”, der bl.a. har set på, hvordan den nuværende aldersinddeling svarer til børn og unges udviklingsperioder. Undersøgelsen viser, at der i de senere år er sket en række samfundsmæssige og biologiske forandringer, der spiller ind på børn og unges udvikling og vores forståelse af udvikling. Forandringerne er dog ikke så markante, at de kræver en helt ny aldersinddeling i Det Danske Spejderkorps. På den baggrund har udvalget DDS Program indstillet og fået godkendt af Korpsledelsen, at man forsætter stort set uændret med afdelingerne.

Dog er der vedtaget enkelte ændringer. Ændringerne er, at:

  • De vejledende afdelinger er nu: familiespejd, mikro, mini, junior, trop og senior (familiespejd er altså 'anerkendt' som gren).
  • Man i stedet for alder (f.eks. 8-10 år) bruger klassetrin (2.-3. klasse) som vejledende inddeling, for at spejderne følger den sociale inddeling, som skolen angiver.
  • Senioralderen er udvidet med et år, så man kan være seniorspejder frem til man fylder 25 år – dette for at følge tilskudsordningerne i Folkeoplysningsloven.

aldersinddelinger er fortsat vejleDEnde

Men – der er ingen, hverken i DDS Program, i Korpsledelsen eller andre steder, der mener, at denne aldersdeling er ultimativ eller evigtgyldig. Derfor er aldersdelingen i Det Danske Spejderkorps fortsat vejledende, og der lægges op til, at de enkelte grupper drøfter, hvad der passer til netop deres sammensætning og arbejde. I forlængelse af beslutningen om at fortsætte stort set uændret med de aktuelle aldersdelinger, er det derfor også aftalt, at der skal laves et inspirationsmateriale, som opfordrer grupperne til at tage drøftelsen om aldersdelinger lokalt.

Så – hvis din gruppe har eller ønsker at afprøve andre inddelinger end de vejledende, f.eks. ved at lave uddelt flok, have 3-års juniorer, dele tropsalderen i to afdelinger eller noget fjerde, er vi i DDS Program meget interesserede i at komme i kontakt med jer og høre om jeres erfaringer, som videre kan være inspiration i debatter i andre grupper om inddeling.

Vi vil i givet fald bede jer sende en kort mail til projektkonsulent Jette Rasmussen (jr@dds.dk), som så tager kontakt for at høre mere om jeres erfaringer. Dette skal føre til, at vi også på dette område i fællesskab kan udvikle os via: ”learning by doing”.

- DDS Program

Anbefalet af 1