Jump to Navigation

Stor fondsbevilling til søaktiviteter

Stor fondsbevilling til søaktiviteter

Nyhed

Stor fondsbevilling til søaktiviteter
28.01.16
Det Danske Spejderkorps har modtaget 3,8 mio. kr. fra Nordea-fonden til indkøb og renovering af patruljebåde. Til foråret etableres en bådpulje, som spejdergrupperne kan søge.
Nøgleord:
, , , , , , ,
Oprettet af
Peter Kondrup Maul
3 Anbefaling

Drømmer jeres gruppe om nye både eller at renovere de gamle? Så kan I snart søge om penge til at hjælpe jeres drømme på vej. Det Danske Spejderkorps har nemlig modtaget 3,8 mio. kr. fra Nordea-fonden til indkøb og renovering af både til søaktiviteter. I foråret etableres derfor en bådpulje, som spejdergrupper kan søge støtte fra ved køb og renovering af patruljebåde.

”Friluftsliv er et af de tre hovedben i vores udviklingsplan. Og i et land med 8.750 kilometers kystlinje har vi unikke muligheder for at dyrke den del af friluftslivet, der foregår på vandet. De aktiviteter kan vi nu styrke yderligere med støtten fra Nordea-fonden. Vi har gode erfaringer med, at børn og unge, der deltager i søaktiviteter, oplever succeser, som kan tages med i livets øvrige udfordringer. De lærer at tage ansvar for dem selv, hinanden og et fartøj på vandet”, siger Charlotte Bach Thomassen.

Hos Nordea-fonden, der tidligere har støttet spejderprojekter som bl.a. Woop og Ungdomsøen, er der også en klar forventning om, at bådpuljen vil bidrage til fondens målsætning om at støtte gode liv:

”Med støtten vil flere børn og unge vil kunne opleve glæden og udfordringerne ved at deltage i aktiviteter på vand og derigennem få styrke deres selvværd og trivsel”, siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen.

Uddelingen samles i en bådpulje, som alle grupper i Det Danske Spejderkorps kan søge. Puljen forventes etableret 1. april 2016. Søarbejdsgruppen arbejder på ansøgningskriterier for, hvordan bådpuljen kan tilgodese så mange grupper til gode som muligt. Disse kriterier bliver tilgængelige på dds.dk i løbet af de kommende måneder.

FAKTA OM BEVILLINGEN TIL SØAKTIVITETER:

  • Uddelingen på 3,8 mio. kr. er øremærket indkøb af nye patruljebåde samt renovering af nuværende både.
  • Puljen kan som udgangspunkt søges af alle spejdergrupper – både søspejdergrupper og grupper, der ikke laver søaktiviteter, men gerne vil i gang.
  • Søarbejdsgruppen i Det Danske Spejderkorps er p.t. ved at udarbejde ansøgningskriterier for puljen. Ansøgningskriterier m.m. forventes klar 1. april 2016.

Målsætningerne for projektet er, at:

  • Sikre fortsat høj kvalitet i de søspejdergrupper, Det Danske Spejderkorps har i dag.
  • Støtte grupper, der ikke tilbyder søaktiviteter nu, men ønsker søaktiviteter som omdrejningspunkt i deres gruppeudvikling.
  • Mange flere børn og unge, der ikke er søspejdere nu, stifter bekendtskab med søaktiviteter.

 

Anbefalet af 3