Jump to Navigation

Spejderne omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen

Spejderne omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen

Nyhed

Spejderne omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen
12.02.15
På initiativ af Det Danske Spejderkorps overtager spejderne Middelgrundsfortet i Øresund for at omdanne det til et center for udvikling af børn og unge til aktive, engagerede og nysgerrige mennesker.
Nøgleord:
, , , , , ,
Oprettet af
Trine Hansen
16 Anbefaling

På initiativ af Det Danske Spejderkorps overtager spejderne Middelgrundsfortet i Øresund for at omdanne det til et center for udviklingen af børn og unge til aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, der tager lederskab for positive samfundsforandringer.

Det Danske Spejderkorps vil tage initiativ til en ny fond, hvor spejderbevægelsen omdanner Middelgrundsfortet i Øresund til Ungdomsøen – et originalt aktivitetslaboratorium skabt af og for børn og unge, hvor de gennem udfordrende aktiviteter og store oplevelser udvikler fællesskab, friluftsliv og samfundsansvar i øjenhøjde.

Støtte på 20 millioner kroner fra Nordea-fonden og A. P. Møller Fonden har muliggjort erhvervelsen af Middelgrundfortet, der overtages pr. 1. april 2015.

Aktivitetslaboratorium

”Med dette projekt får børn og unge et ambitiøst og anderledes aktivitetscentrum, hvor positive samfundsforandringer kan udvikles. Ligesom elementer som skaberkraft, ansvar, fokus på fællesskabet og friluftsliv er centrale i et godt spejderliv, bliver de det også på Ungdomsøen. Øen skal være et laboratorium, hvor disse elementer blandes på kryds og tværs med det formål at skabe aktiviteter, der gør indtryk og sætter aftryk på børn og unge i form af nye perspektiver på og ny lyst til friluftsliv, fællesskab og samfundsengagement, ” siger spejderchef i Det Danske Spejderkorps David Hansen.

Projektet går i gang

”Middelgrundsfortets unikke placering og omgivelser, der ligger langt fra hverdagens rammer, er en kreativ med- og modspiller, når børn og unge udfordrer sig selv og hinanden.

De kommende måneder vil spejderne fortsætte arbejdet med at definere og udvikle de enkelte elementer, øen skal være epicenter for – et arbejde som også andre organisationer og foreninger får mulighed for at bidrage til, så vi kan få skabt et fyrtårn for udvikling af børn og unge,” fortsætter han.

Ungdomsøen bliver en ø, hvor børn og unge vil mødes om aktiviteter, knytte nye venskaber og opnå nye indsigter, som styrker deres interesse og lyst til at tage aktiv del i og ansvar for hinandens liv og samfundet generelt.

Ungdomsøen vil blive drevet af en selvstændig fond med udgangspunkt i spejderbevægelsen og initieret af Det Danske Spejderkorps.

For mere information – kontakt venligst:     

David Hansen, spejderchef i Det Danske Spejderkorps: 6135 3177 | dh@dds.dk

Charlotte Bach Thomassen, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps: 3028 3295 | cbt@dds.dk

Peter Tranevig, kommunikationschef i Det Danske Spejderkorps: 2329 3362 | pt@dds.dk