Jump to Navigation

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at gruppen udvikler sig, overholder korpsets love og arbejder ud fra korpsets værdier. Der er en bred vifte af værktøjer til bestyrelsesarbejdet.
Nøgleord:
, ,

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har ansvar for, at:

Værktøjer og læsestof til udvikling af gruppen

Udvikle handler dels om at udvikle aktiviteter, arbejdsformer, ture og lignende, men også om at sikre, at gruppen får nye medlemmer, så den ikke går i stå på grund af for få spejdere til aktiviteterne.

 

Ny i bestyrelsen

Er du ny i bestyrelsen er der to hæfter, som giver et godt indblik i korpset, bestyrelsesarbejde og hvad de kendetegner en sund spejdergruppe.


BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Grupperådet vælger på ordinært grupperådsmøde medlemmer til bestyrelsen. Forældre vælges til bestyrelsen fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år og lederne vælges blandt ledergruppens medlemmer.

Når bestyrelsen bliver sammensat skal I være opmærksom korpsets love om lige muligheder og skift af funktion hvert 6. år. I skal også tilstræbe, at der både er forældre, unge og ledere i bestyrelsen. Bestyrelsen består af:

  • Bestyrelsesformand
  • Kasserer
  • Gruppeleder
  • Mindst tre andre medlemmer