Jump to Navigation

Formål og idégrundlag

Formål og idégrundlag

Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsbevægelse, som udvikler børn og unge. Vores korps er åbent for alle uanset race, køn, sprog, religion og politisk overbevisning.
Nøgleord:
, , , , ,

Formål OG ARBEJDSGRUNDLAG

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

§ 3 og 5 i Det Danske Spejderkorps' lov

 

Værdier 

Det Danske Spejderkorps' værdier er udtrykt i vores formål, i Spejderloven og i de internationale spejderprincipper. 

 

SPEJDERMETODEN

Vores aktiviteter bygger på et eller flere af disse otte elementer:

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv

SPEJDERLOVEN

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund

SPEJDERLØFTE

Jeg lover at overholde spejderloven.

TRE INTERNATIONALE SPEJDERPRINCIPPER

 • Den enkelte: Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling.
 • Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en del af.
 • Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket.

 

Læs mere om Det Danske Spejderkorps' formål, værdigrundlag og metode på siderne om Spejderidéen